Gordelroos

Bent u 60 jaar of ouder? Dan wordt vaccinatie tegen gordelroos geadviseerd.ยน Gordelroos is een ziekte die ernstige zenuwpijn kan veroorzaken, en met name voorkomt bij 60-plussers en mensen met een verminderde afweer.

Bent u al beschermd tegen gordelroos?

Vaccinatie voorkomt ongeveer 90% van de gordelroosgevallen.1

Met het ouder worden, neemt de werking van het afweerysteem langzaam af. Hierdoor is de kans op infectieziekten zoals gordelroos groter. Elk jaar komen ongeveer 88.000 mensen bij de huisarts met gordelroos. Gordelroos kan ernstige zenuwpijn veroorzaken die enkele maanden aanhoudt. Jaarlijks leidt gordelroos tot ongeveer 500 ziekenhuisopnamen en naar schatting 20 sterftegevallen.1,2

Gordelroos

Gordelroos wordt veroorzaakt door het varicella zoster-virus. Dit is hetzelfde virus dat ook waterpokken veroorzaakt. Mensen die ooit waterpokken hebben gehad, houden het virus in hun lichaam. Hier is niks van te merken. Het afweersysteem zorgt er namelijk voor dat het virus niet actief is. Bij een verminderde afweer, kan het virus weer actief worden. Dit kan leiden tot gordelroos.2 De kans dat u ooit gordelroos krijgt is ongeveer 25% en neemt sterk toe vanaf een leeftijd van 50 jaar.1

De symptomen van gordelroos zijn jeuk en een branderig of pijnlijk gevoel. Meestal aan de zijkant van het lichaam, op de armen of in het gezicht. Uiteindelijk ontstaan er blaasjes op de huid. Deze drogen na 10 tot 14 dagen op. Dit kan gepaard gaan met ernstige pijn die maanden kan aanhouden. De wetenschappelijke naam voor deze pijn is postherpetische pijn (PHN).2,3 In zeldzame gevallen kan gordelroos leiden tot hersen- of hersenvliesontsteking, en blijvende aantasting van de ogen en organen.1

Gezondheidsraad Advies

Vaccinatie tegen gordelroos wordt geadviseerd op de leeftijd van 60 jaar

Mensen die bij invoering van vaccinatie ouder zijn dan 60 jaar, kunnen zich alsnog laten vaccineren

Gezondheidsraad

Om beter te beschermen tegen gordelroos adviseert de Gezondheidsraad vaccinatie op de leeftijd van 60 jaar. Dit vanwege het verhoogde risico op gordelroos. Daarnaast is gordelroos een moeilijk te behandelen ziekte. Pijnstillers werken niet altijd. Onderzoek toont aan dat ongeveer 90% van de gordelroosgevallen voorkomen kan worden door vaccinatie bij volwassenen vanaf 50 jaar.

De beste leeftijd om u te laten vaccineren is 60 jaar. Mocht u bij invoering van vaccinatie ouder zijn dan 60 jaar kunt u zich alsnog laten vaccineren.1

Gordelroosvaccinatie is (nog) niet opgenomen in een vaccinatieprogramma. De kosten zullen voor eigen rekening zijn.

Referenties

  1. Gezondheidsraad. Gezondheidsraad advies: Vaccinatie tegen gordelroos. Juli 2019.
  2. RIVM. LCI richtlijn: Gordelroos Richtlijn – herpes zoster. Februari 2020.
  3. RIVM. Gordelroosvaccinatie Factsheet. Februari 2020.

Meer weten? Kijk op www.rivm.nl of vraag het uw zorgprofessional.