Bent u ouder dan 60 jaar of heeft u een verminderde afweer?

Dan is er een aanbeveling voor pneumokokkenvaccinatie.¹ ²

De pneumokok: een bacterie die onder andere bij 60-plussers en mensen met een verminderde afweer kan leiden tot longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking.

Check hier de aanbeveling

Stap 1 van 4

25%

Bent u al beschermd tegen pneumokokkenziekte?

Vaccinatie verlaagt sterfte en ziektelast veroorzaakt door pneumokokken

Pneumokokken kunnen een bedreiging vormen voor zowel jong als oud. Zo worden jaarlijks duizenden volwassenen ouder dan 65 jaar opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking veroorzaakt door de pneumokok. Invasieve pneumokokkenziekte (IPD: hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging of invasieve longontsteking) komt bij een kleine tweeduizend 60-plussers voor; ziekenhuisopname is hierbij vrijwel altijd noodzakelijk. Naar schatting overlijdt gemiddeld 15% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten, en hebben patiënten die de ziekte hebben overleefd nog jaren daarna een verhoogde kans op sterfte.¹

Gezondheidsraad Advies

  • Vaccinatie wordt aanbevolen voor volwassenen ouder dan 60 jaar of met een vermindere afweer

  • Indien u niet eerder in aanmerking kwam voor vaccinatie tegen pneumokokkenziekte, dan kan deze worden gestart vanaf 60 jaar, met een herhaling op 65-, 70, en 75-jarige leeftijd

  • Gemelde bijwerkingen zijn vrijwel uitsluitend mild van aard en kortdurend 

Pneumokokken

Pneumokokken zijn bacteriën die in de neus-keelholte voorkomen en normaal gesproken bij gezonde mensen geen ziekte veroorzaken. Jonge kinderen, volwassenen ouder dan 60 jaar en mensen met een verminderde weerstand of comorbiditeit lopen daarentegen een verhoogd risico omdat zij vatbaarder zijn voor ziekte veroorzaakt door de pneumokok. Pneumokokkenlongontsteking komt het meeste voor bij 60-plussers en kan leiden tot een aanzienlijke ziektelast. In sommige gevallen kan een pneumokokkenlongontsteking zo ernstig zijn dat een invasieve infectie (invasie van de pneumokok in de bloedbaan) optreedt en ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Op termijn kan invasieve pneumokokkenziekte (IPD: bloedvergiftig, hersenvliesontsteking of invasieve longontsteking) leiden tot ernstige complicaties, orgaanfalen en zelfs sterfte.¹ Weten of pneumokokkenvaccinatie voor u wordt aanbevolen? Check het met de prikwijzer.

Gezondheidsraad

Om beter te beschermen tegen ziekte veroorzaakt door pneumokokken heeft de Gezondheidsraad aanbevolen volwassenen vanaf 60 jaar of met een verminderde weerstand te vaccineren. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat vaccinatie sterfte en ziektelast veroorzaakt door pneumokokken aanzienlijk verlaagt. Daarnaast wordt de meeste gezondheidswinst behaald als mensen tussen de 60 en 75 jaar iedere 5 jaar worden gevaccineerd. Er wordt dan ook aanbevolen, indien men niet eerder is gevaccineerd op indicatie, te starten met vaccinatie op 60-jarige leeftijd en iedere 5 jaar te hervaccineren.

Het vaccin waarvoor gekozen is binnen van het nationaal vaccinatieprogramma beschermt tegen veelvoorkomende typen van de pneumokok; 90% van de invasieve pneumokokkeninfecties wordt door deze serotypen veroorzaakt.³ Vaccinatie is op dit moment beschikbaar en zal naar verwachting vanaf 2020 in een nationaal vaccinatieprogramma worden aangeboden. Hierbij is in overleg met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) besloten dat vaccinatie bij de huisarts zal plaatsvinden in dezelfde periode als de griepprik. Weten of pneumokokkenvaccinatie voor u wordt aanbevolen? Check het met de prikwijzer

Bent u een zorgprofessional en ontvangt u graag meer informatie over pneumokokkenvaccinatie? Vraag dan gratis het pneumokokken informatiepakket aan.

Ontvang gratis het informatiepakket

Meer weten? Kijk op www.rivm.nl of vraag het uw zorgprofessional.

Referenties

1. Gezondheidsraad. Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken. Den Haag: Gezondheidsraad, 2018; publicatienr. 2018/05

2. LCI Richtlijn RIVM: Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. 2019

3. LCI Richtlijn RIVM: Pneumokokkenziekte (invasief). 2019

Postbus 581
2003 PC Haarlem
Tel.: 023 525 3153
E-mail: info@msd.nl
www.msd.nl

NL-PNX-00026
16 augustus


DisclaimerPrivacy Statement