Bent u ouder dan 70 jaar of heeft u een verminderde afweer?

Dan wordt vaccinatie tegen pneumokokken aanbevolen.1,2

De pneumokok is een bacterie die onder andere longontsteking kan veroorzaken, en met name een risico vormt voor 60-plussers en mensen met een verminderde afweer.

Bent u al beschermd tegen pneumokokkenziekte?

Vaccinatie kan ziekte en sterfte veroorzaakt door pneumokokken verlagen.2

Jonge kinderen, 60-plussers en mensen met een verminderde weerstand lopen een verhoogd risico op pneumokokkenziekte. Elk jaar komen 2.600 – 5.600 volwassenen van 65 jaar of ouder in het ziekenhuis terecht vanwege pneumokokken.2 De pneumokok is een bacterie die onder andere longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Jaarlijks overlijden ongeveer 300 mensen aan ziekte veroorzaakt door pneumokokken.3

Check hier de aanbeveling
Laden….

Wat gaat u doen met deze aanbeveling?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Pneumokokkenziekte

Pneumokokkenziekte wordt veroorzaakt door de pneumokok. Dit is een bacterie die in de neus-keelholte zit en normaal gesproken geen ziekte veroorzaakt. In sommige gevallen kan de pneumokok luchtweginfecties veroorzaken zoals oor- en longontsteking. Met name jonge kinderen, 60-plussers en mensen met een verminderde afweer lopen een verhoogd risico op pneumokokkenziekte. Longontsteking door de pneumokok is het meest voorkomende ziektebeeld bij 60-plussers.2

In sommige gevallen kan de bacterie ook ernstige longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Men spreekt dan van invasieve pneumokokkenziekte. Elk jaar worden 1.800 60-plussers opgenomen in het ziekenhuis met invasieve pneumokokkenziekte. Ongeveer 1.400 daarvan hebben een ernstige longontsteking. Naar schatting komt 15% van de 60-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen met pneumokokkenziekte te overlijden.2

Gezondheidsraad Advies

In verband met de coronacrisis wordt geadviseerd alle 70 tot 79-jarigen vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden, te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin.

Gezondheidsraad Advies

De Gezondheidsraad heeft in 2018 geadviseerd volwassenen vanaf 60 jaar te vaccineren tegen pneumokokken.2 Ter uitvoering van dit advies heeft het RIVM voorbereidingen getroffen voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) waarin vanaf het najaar 2020 de mensen die 60, 65, 70 en 75 worden, zouden worden opgeroepen voor vaccinatie tegen pneumokokken. Op verzoek van de overheid heeft de Gezondheidsraad gekeken of de coronacrisis aanleiding is om bepaalde doelgroepen voorrang te geven bij vaccinatie.1

In april 2020 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd alle 70 tot 79-jarigen vaccinatie tegen pneumokokken aan te bieden, te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van het vaccin. Er is gekozen voor deze groep vanwege het verhoogde risico op een ernstiger beloop bij ziekte veroorzaakt door pneumokokkeninfectie of COVID-19.1 Op basis van beschikbaarheid van het vaccin zullen 73- tot en met 79-jarigen in het najaar van 2020 een oproep ontvangen voor vaccinatie tegen pneumokokken.4

Het coronavirus en pneumokokkenvaccinatie

Van de groep mensen die een ernstige vorm van het coronavirus hebben gehad en daardoor longschade hebben opgelopen, wordt aangenomen dat zij meer risico lopen op het krijgen van een pneumokokkeninfectie. Daarom zijn zij voorlopig toegevoegd aan de groepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor een pneumokokkenprik (zoals personen met liquorlekkage of een cochleair implantaat). 1,3 Pneumokokkenvaccinatie biedt overigens geen bescherming tegen het coronavirus. Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor pneumokokkenvaccinatie of heeft u overige vragen? Neem dan contact op met uw huisarts of behandelend arts.

Bent u een zorgprofessional en ontvangt u graag meer informatie over
pneumokokkenvaccinatie? Vraag dan gratis de medische informatiebundel over pneumokokken aan.

Referenties

  1. Gezondheidsraad. COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken. April 2020. 
  2. Gezondheidsraad. Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokkken. Februari 2018.
  3. RIVM. LCI Richtlijn. Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen. Factsheet. Oktober 2017.
  4. VWS. Verzamelbrief neonatale gehoorscreening en rotavirus en pneumokokken vaccinatie. April 2020.