Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen naar aanleiding van de informatie op onze website? Kijk dan hier of je vragen beantwoord kunnen worden.

Pneumokokken

Pneumokokken zijn bacteriën. Er bestaan meer dan 90 verschillende typen pneumokokken. De bacterie is van mens-op-mens overdraagbaar. Pneumokokkenziekte is de verzamelnaam van een aantal ziekten die je van pneumokokken kunt krijgen, bijv. neus-bijholte-, oor- en longontsteking.4

Veel mensen dragen pneumokokken voor een kortere of langere tijd bij zich zonder daar ziek van te worden. Dragers van pneumokokken kunnen via de lucht (hoesten, niezen, speekseldruppeltjes) en via direct contact anderen besmetten.4

Pneumokokken symptomen kunnen variëren. Eventuele eerste verschijnselen van ziekte kunnen koorts of een luchtweginfectie zijn. Verder kunnen pneumokokken een lichte oorontsteking, zware longontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken.1

Kinderen jonger dan 5 jaar (met name kinderen jonger dan 2 jaar) en personen van 60 jaar of ouder hebben een verhoogde kans op pneumokokkenziekte, vaak met risico op ernstig beloop. Hetzelfde geldt voor:

 • personen zonder milt of een goed werkende milt (bijv. mensen met sikkelcelziekte);
 • personen met een cochleair implantaat (gehoorprothese);
 • personen met lekkage van hersenvocht;
 • personen met een minder goed werkend afweersysteem;
 • personen met longschade na COVID-19-infectie.5

Ben je benieuwd of pneumokokkenvaccinatie voor jou wordt aanbevolen? Vul dan de check in.

Pneumokokkenvaccinatie

De pneumokokkenprik heeft een hanteerbaar veiligheidsprofiel volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de European Medicine Agency (EMA). De pneumokokkenprikken zijn uitgebreid getest op veiligheid volgens strenge internationale regels.6

Bijwerkingen van de pneumokokkenprik zijn mild. Zo kan je wat pijn, een rode plek of lichte zwelling hebben op de plaats van de prik. Ook kan je griepachtige verschijnselen zoals, hoofdpijn, lichte koorts of spierpijn krijgen.6

Wanneer je dit jaar een brief van de huisarts voor de pneumokokkenprik ontvangt is de prik gratis. Heb je eerder een uitnodiging ontvangen? De uitnodiging voor de gratis pneumokokkenprik, blijft geldig tot en met de leeftijd van 79 jaar.7 Behoor je tot een medische risicogroep en val je buiten het programma? Afhankelijk van je verzekering, kun je met een medische aandoening zoals COPD mogelijk vergoeding voor pneumokokkenvaccinatie ontvangen.3 Voor meer informatie neem contact op met je behandelend arts.

De prik beschermt je voor ongeveer vijf jaar.6

In 2024 ontvangen mensen van 60 tot en met 63 jaar (d.w.z. mensen geboren vanaf 1-1-1961 tot en met 31-12-1964) een uitnodiging voor de pneumokokkenprik.8 De uitnodiging blijft geldig tot en met de leeftijd van 79 jaar (het jaar waarin je de 79 jarige leeftijd bereikt).7

 1. Gezondheidsraad, Vaccinatie tegen pneumokokken voor ouderen, 2018
 2. Shea et al., Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions, 2014
 3. Farmacotherapeutisch Kompas,https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/algemeen/regeling-zorgverzekering, geraadpleegd feb 2022
 4. RIVM. https://www.rivm.nl/pneumokokken, geraadpleegd juli 2023
 5. RIVM, https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pneumokokkenziekte, geraadpleegd juli 2023
 6. CBG MEB, https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-vaccinaties/pneumokokkenprik-voor-ouderen, geraadpleegd juni 2022
 7. RIVM, https://www.rivm.nl/pneumokokken/professionals/vragen-en-antwoorden, geraadpleegd juli 2023
 8. RIVM, https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik, geraadpleegd augustus 2023

Help onze website verbeteren.

www.MSD.nl