pneumokokken vaccinatie

Griepprik

De Gezondheidsraad adviseert mensen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden door het influenzavirus, een griepprik te halen.1 Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder en volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen zoals een longziekte, hartziekte, diabetes, astma of chronische bronchitis.1

De griepprik is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd. Je mag zelf bepalen of je de griepprik gaat halen.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor de gratis griepprik? 

De griepprik is voor mensen:1

 • van 60 jaar en ouder. Hier horen ook de mensen bij die vóór 1 mei van het volgend jaar 60 jaar worden;
 • met een longziekte zoals astma, waarvoor ontstekingsremmers gebruikt worden, COPD(chronic obstructive pulmonary disease) en ernstige en langdurige longschade na COVID-19;
 • die hartproblemen hebben, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, hartfalen of als gevolg van een hartaanval;
 • met Diabetes type 1 en 2;
 • die een nierziekte hebben;
 • die weinig afweer hebben door een ziekte (bijvoorbeeld HIV (humaan immunodeficientievirus)) door een medische behandeling, zoals chemotherapie of een beenmergtransplantatie, of door medicijnen die de afweer lager maken;
 • met neurologische en neuromusculaire ziekten (NNMD) zoals mensen met een spierziekte of andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose ), mensen die een hersenbloeding of herseninfarct hebben gehad, mensen met epilepsie of kinderen met psychomotore aandoeningen (algehele ontwikkelingsachterstand);
 • met zeer ernstig overgewicht (BMI (Body Mass Index) ≥ 40);
 • met dementie;
 • die een implantaat in het oor hebben (cochleair implantaat);
 • met een verstandelijke beperking;
 • met een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen).
 • die in een verpleeghuis wonen en die niet in één van bovenstaande categorieën vallen.


Daarnaast mogen alle vrouwen die tussen 15 oktober en 1 maart 22 weken of langer zwanger zijn, de griepprik halen. Zij kunnen de vaccinatie halen bij het consultatiebureau.

Bijwerkingen na de griepprik komen weinig voor en zijn meestal mild.2

 1. RIVM. Voor wie is de griepprik? https://rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/voor-wie-is-griepprik Geraadpleegd op mei 2023.
 2. Bijwerkingen griepprik | RIVM Geraadpleegd op juni 2023.

www.MSD.nl