Griep

Bent u ouder dan 60 jaar of heeft u een medische aandoening? Dan wordt vaccinatie tegen griep geadviseerd. 1

Bent u al beschermd tegen griep?

Griep komt in Nederland elk jaar voor, met name in de wintermaanden. 2 In het griepseizoen van 2018/2019 zijn ongeveer 400.000 mensen in de Nederlandse bevolking ziek geworden door het griepvirus influenza. 3 De griepprik kan bescherming bieden tegen de gevolgen van griep. U kunt met de griepprik ook anderen beschermen. 2

Griepprik en pneumokokkenvaccinatie

Vanaf 2020 verstuurt de huisarts naast de uitnodiging voor de griepprik in het najaar ook een brief voor de pneumokokkenprik naar mensen die hiervoor in aanmerking komen. 7 Check hier welke aanbeveling omtrent pneumokokken voor u geldt.

Griep en symptomen

Griep is een acute luchtweginfectie die veroorzaakt wordt door verschillende griepvirussen. 4 Dit betekent dat het slijmvlies in de luchtweg is ontstoken. Griep begint vaak met koude rillingen, hoofdpijn of heftige spierpijn en vermoeidheid. Ook kan iemand last krijgen van keelpijn, droge hoest of (hoge) koorts. 2 De koorts kan binnen 12 uur oplopen tot 39°C of hoger en houdt meestal 3 tot 5 dagen aan. Herstellen van de griep duurt doorgaans 1 tot 3 weken. Meestal is griep onschuldig en de meesten genezen zonder medicijnen. 2

Toch kunnen mensen er ernstig ziek van worden, complicaties krijgen of zelfs overlijden. 1,3 Mensen met bijvoorbeeld chronische longziekten zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem lopen meer risico om meer last te krijgen.1

Het griepvirus komt voor in snotdruppels, slijm en speeksel. Het virus kan zich al verspreiden door te praten, niezen of hoesten. Ook via handen en voorwerpen, zoals een deurknop of kraan, wordt het virus overgedragen. Mensen met griep zijn besmettelijk op de dag voordat de ziekteverschijnselen beginnen tot en met 5 dagen daarna. 2

Vaccinatie tegen griep

In het najaar (oktober en november) ontvangen ongeveer 6 miljoen mensen in Nederland van de huisarts een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik. 2 De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) coördineert de uitvoering van het jaarlijkse griepvaccinatieprogramma. 6

De Gezondheidsraad adviseert mensen een griepprik te halen die meer risico lopen om ernstig ziek te worden door het influenzavirus. 1 Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, en volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen. Met medische indicaties wordt onder andere longziekten, hartziekten, diabetes, astma of chronische bronchitis bedoeld. 1 De griepprik is niet verplicht maar wordt wel geadviseerd. Iemand kan zelf bepalen of hij of zij ingaat op het aanbod.

Referenties
Geraadpleegd feb 2022

  1. RIVM. Voor wie is de griepprik? https://rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/voor-wie-is-griepprik
  2. RIVM. Griepprik. https://rivm.nl/griep-griepprik/griepprik
  3. Volksgezondheid en zorg. Cijfers & Context, huidige situatie.
    https://volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/influenza/cijfers-context/huidige-situatie
  4. Nivel. Griep, veelgestelde vragen. https://nivel.nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/griep-veelgestelde-vragen
  5. RIVM. Griepprik & Nationaal Programma Grieppreventie. https://rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/nationaal-programma-grieppreventie
  6. RIVM. Pneumokokkenprik voor ouderen in najaar 2020. https://rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik-ouderen-najaar-2020

Meer weten? Kijk op www.rivm.nl of vraag het uw zorgprofessional.