loep

Pneumokokkenvaccin nodig? Doe de check

Ontdek via een snelle check of een pneumokokkenvaccin voor jou wordt aanbevolen.

De pneumokokkencheck

Wie loopt een hoger risico?

Iedereen kan pneumokokkenziekte oplopen. Maar sommige mensen lopen meer risico dan anderen.1 Dit komt doordat het afweersysteem bij deze mensen minder goed werkt. Het risico om besmet te raken met de bacterie en/of ernstig ziek te worden is dan groter. Mensen die een verhoogd risico lopen zijn:1,2,5

  • Mensen die binnen medische risicogroepen vallen, zoals mensen zonder milt of met een minder goed werkende milt (bijvoorbeeld mensen met sikkelcelziekte), een cochleair implantaat (gehoorprothese), lekkage van hersenvocht of een minder goed werkend afweersysteem. Ook mensen met COPD hebben een verhoogd risico op pneumokokkenziekte.
  • Volwassenen vanaf 60 jaar
  • Kinderen jonger dan 2 jaar

Wat kan je doen?

Druk op de verschillende risicogroepen om meer te weten te komen over vaccinatie.

Volwassenen vanaf 60 jaar

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad volwassenen tussen de 60 en 80 jaar in vaccineren tegen pneumokokken. Daarom is in 2020 het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) van start gegaan. Als gevolg van de COVID-19 pandemie adviseerde de raad voorrang te geven aan de oudsten, te beginnen met alle 70 tot en met 79-jarigen.3,4

Ben je geboren tussen 1 januari 1957 en 31 december 1960?
Dan ontvang je in het najaar van 2023 een brief van de huisarts voor de gratis pneumokokkenvaccinatie binnen het NPPV.3 Lees hier over de vaccinatie.

Medische risicogroepen

Het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) adviseert risicogroepen te vaccineren tegen pneumokokken. Tot de risicogroep behoren onder andere mensen met sikkelcelziekte, auto-immuunziekten*, longschade door COVID-19 of personen zonder milt.2 Bekijk het volledige overzicht van medische aandoeningen die tot de risicogroep behoren.

Mensen met chronische longziekten, waaronder COPD, hebben 7x meer kans op pneumokokkenziekte dan mensen zonder deze aandoening. Daarom adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vaccineren tegen pneumokokken voor mensen met COPD ≥ 60 jaar. Voor mensen met COPD <60 jaar zal de specialist in het ziekenhuis een aanbeveling geven.5

*zoals reuma, lupus, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of psoriasis.2

Heb je nog meer vragen over pneumokokken?

Veel antwoorden vind je bij de meestgestelde vragen.

  1. RIVM. Pneumokokken, 2023 | Geraadpleegd 14 april 2023
  2. LCI-richtlijn pneumokokkenziekte, 2019 | Geraadpleegd 14 april 2023
  3. Gezondheidsraad, Vaccinatie tegen pneumokokken voor ouderen, 2018 | Geraadpleegd 14 april 2023
  4. Gezondheidsraad, COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken, 2020 | Geraadpleegd 14 april 2023
  5. NHG (Het Nederlands Huisartsengenootschap), NHG Standaard COPD, 2021 | Geraadpleegd 14 april 2023
  6. RIVM. Pneumokokkenvaccinatie kinderen, 2020 | Geraadpleegd 2 juni 2023

www.MSD.nl